• pagetitle pagetitle pagetitle

  Voor een
  veiligere
  samen-
  leving

 • pagetitle pagetitle pagetitle

  Voor een
  veiligere
  samen-
  leving

 • pagetitle pagetitle pagetitle

  Voor een
  veiligere
  samen-
  leving

 • pagetitle pagetitle pagetitle

  Voor een
  veiligere
  samen-
  leving

 • pagetitle pagetitle pagetitle

  Voor een
  veiligere
  samen-
  leving

 • pagetitle pagetitle pagetitle

  Voor een
  veiligere
  samen-
  leving

Cases

Chief of Staff Knooppunt Coördinatie en Informatie Oekraïne

Betrof het inrichten en organiseren van de bedrijfsvoering binnen het KCIO in de opstartfase, maart en april 2022

Projectleider Justitie en Veiligheid

Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid heb ik onderzocht op welke manier in beslag genomen vuurwerk het beste vervoerd en opgeslagen kon worden. Hiervoor was afstemming nodig met onder meer politie, OM, DRZ, Omgevingsdiensten, IlenT en VWS. Met als resultaat: een gedragen advies.

Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid ben ik als projectleider betrokken bij het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst voor Forensisch Medische Expertise tussen de GGD en de politie. Hierbij ben ik de schakel tussen de partijen en faciliteer ik besluitvorming.

Begeleiding bestuurlijke masterclass/ trainer crisisbeheersing voor (loco) burgemeesters

De afgelopen jaren heb ik meerdere bestuurlijke masterclasses en dilemmasessies mogen begeleiden op het gebied van Hoog Water, Cyber en Aardgas.

Ook geef ik samen met Bart de Vries sinds 2018 trainingen aan bestuurders op het gebied van crisisbeheersing. We bieden daarbij zowel basistrainingen als verdiepingstrainingen aan.

Advisering en ondersteuning van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het CCV krijgt een andere rol in het bestel van het platform veilig ondernemen en ik help dat in goede banen leiden.

Onderzoek bezetting 24-uurs dienst

Voor de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant heb ik onderzoek gedaan naar de criteria voor het bepalen van de sterkte van de beroepsbezetting.

Vertegenwoordiging Meldkamer Brandweer Brabant-Noord

Namens de meldkamer Oost-Brabant adviseer ik op de landelijke meldkamerthema’s en vertegenwoordig ik de meldkamer Oost-Brabant in het landelijk overleg van de Hoofden Meldkamer Brandweer.

Begeleiden werkconferentie Wetsevaluatie Veiligheidsregio

Namens Berenschot heb ik de deelsessie Brandweer begeleid bij de landelijke werkconferentie in 2022.

Voorbereiden, uitvoeren en evalueren oefening Aeolus

Samen met ISR hebben we in 2022 de oefening Aeolus begeleidt. Aan de oefening doen onder andere meerdere veiligheidsregio’s, politie, provincie, ANVS, Petten en het ministerie van I&W mee.

Voorzitten gesprekken onderhandelteam Politie en GGDGHOR

Als onafhankelijk voorzitter begeleid ik de gesprekken tussen de politie en GGDGHOR om landelijk tot nieuwe dienstverleningsafspraken te komen op het gebied van forensisch medisch onderzoek.

Operationele leiding

Voor de VNOG neem ik vanaf mei 2022 deel aan het piket voor Leider COPI en taakcommandant Brandweer.

Strategisch adviseur bij Veiligheidsregio Brabant-Noord

Vanuit kennis en ervaring help ik bij het nog beter inrichten van de PenC cyclus en adviseer ik over de relevante (landelijke) thema’s zoals taakdifferentiatie, landelijke visie IBGS en de evaluatie WVR.

https://www.vrbn.nl/

Handreiking cybergevolgbestrijding G4

Voor de G4 hebben we een handreiking opgesteld over hoe te handelen bij een cyberincident. Deze is te vinden op de website van onder andere de VNG en de gemeente Amsterdam.

https://vng.nl/praktijkvoorbeelden/g4-ontwikkelt-handreiking-voor-bestrijding-gevolgen-cybercrises

Projectleider Nationale oefening Nucleair 2018

Bij deze 5-jaarlijks oefening was ik projectleider van zowel de voorbereiding, uitvoering als de evaluatie. De begeleiding deden we met een groot team, waarin met veel energie gewerkt werd om alles goed te laten verlopen. De oefening, in twee landen, met meerdere locaties en teams (waaronder de ministeriele commissie crisisbeheersing), verliep vlekkeloos. De evaluatie is onder andere in de Tweede Kamer besproken.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z24586&did=2018D61306 

Projectleider digitaliseren fysieke dossiers Korpscheftaken Nationale Politie

De teams korpscheftaken zijn verantwoordelijk voor de vergunningsprocessen op basis van de WWM, WNB en de WECG. De bestaande dossiers moesten worden gedigitaliseerd en de lopende (vergunnings- en advies) processen moesten worden gedigitaliseerd. Vanuit Slot Crisismanagement hebben we hiervoor een projectplan gemaakt en een landelijk projectleider mogen leveren voor de opstart en begin van de implementatie. Een mooi project met veel stakeholders binnen de politie met een tastbaar resultaat als opbrengst.

Onderzoek bezetting 24-uurs dienst

Voor de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant heb ik onderzoek gedaan naar de criteria voor het bepalen van de sterkte van de beroepsbezetting.

Vertegenwoordiging Meldkamer Brandweer Brabant-Noord

Namens de meldkamer Oost-Brabant adviseer ik op de landelijke meldkamerthema’s en vertegenwoordig ik de meldkamer Oost-Brabant in het landelijk overleg van de Hoofden Meldkamer Brandweer.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.