• pagetitle pagetitle pagetitle

    samen
    maken
    we het
    verschil

Slot Crisismanagement

Kennis van bedrijfsvoering en (veranderende) organisaties gepaard met inhoudelijke kennis op het gebied van veiligheid en crisismanagement.  Deze combinatie kenmerkt mij en is het resultaat van loopbaan en studie. Na een studie Politieke Cultuur en European Public Affairs ben ik in 2000 opgeleid tot brandweerofficier, later aangevuld met de master Crisis and Disastermanagement aan het NSOB. Deze kennis heb ik aangevuld met verschillende opleidingen op het gebied van organisatieverandering, de opleiding Leider regionaal operationeel team, en recentelijk met een internationale MBA-opleiding aan de Rotterdam School of Management.

Ik heb 13 jaar met veel plezier gewerkt bij verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s. Een rode draad in deze periode is het sturing geven aan organisatieonderdelen of organisatieprocessen. Al snel na mijn eerste baan ben ik doorgegroeid naar clustercoördinator Rampenbestrijding bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de gemeente Nijmegen als hoofd proactie en preparatie.

Na een aantal jaar wilde ik mijn horizon verbreden en verder groeien in het leidinggeven. Ik kon daarop aan de slag in een eindverantwoordelijke functie als clustercommandant bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Mijn opdracht was om van vier gemeentelijke brandweerkorpsen één gezamenlijke organisatie te maken, waarbij de vier burgemeesters optraden als opdrachtgever en bestuurlijk eindverantwoordelijken. De vier gemeenten waren het relatief snel eens en de samenvoeging was binnen twee jaar rond.

Met het vrijkomen van de functie hoofd Brandweerzorg bij de VNOG was voor mij de volgende uitdaging geboren. Vanuit die functie leidde ik ook het grootste verandertraject dat de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ooit doorliep en de start van de reorganisatie die daarop volgde. Met mijn eigen functie boventallig verklaard, maakte ik daarna ik de overstap naar Berenschot waar ik vier jaar hele mooie projecten heb mogen doen met hele deskundige en leuke collega’s.

Begin 2020 heb ik Slot Crisismanagement opgericht om nog nadrukkelijker richting te geven aan mijn eigen toekomst. Ik ben daarbij nog steeds met plezier als associé verbonden aan Berenschot. Dit geeft de mogelijkheid om laagdrempelig extra capaciteit of expertise in projecten te betrekken.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.